TYT PREFABRİK her türlü şirket etkinliklerini küresel çevrenin koruması sorumluluğu içerisinde gerçekleştirmenin tam bilincindedir.

 Bu nedenle, en üst yöneticisinden şantiye işçilerine kadar tüm TYT PREFABRİK  personeli etkinliklerini yerine getirirken:

 ·         İlgili çevre kanun ve yönetmeliklerine uyar

 ·         Planlamadan, mühendislik, satın alma ve inşaata kadar bütün çalışmaları çevre korumacı olarak yerine getirir

 ·         Çevresel verim ve kaliteyi geliştirmek için işveren, devlet kuruluşları, araştırma enstitüleri ve halkla işbirliği yapar